יַד מִתְבַּדַּחַת

חוֹפֵי הַפֶּלֶא: “המהפכה הלשונית שחררה את הומו סאפיינס מכבלי הדנ”א והאינסטינקטים, ואפשרה לו להתחיל לברוא עולמות חדשים, לפתח טכנולוגיות חדשות, להמציא הסדרים חברתיים חדשים ולסגל אורחות חיים חדשים” (עמ’ 48). זהו קטע שנותן תחושת התעלות.יי

עוֹלַם נְמָלָה: “ככל שאנו בודקים את פנימיות של האדם יותר לעומק, איננו מוצאים שם שום נשמה, אלא רק איברים, הורמונים, סינפסות וגנים הפועלים לא מכוח רצון חופשי, אלא מכוח אותם חוקים בדיוק שמפעילים את השימפנזים, הזאבים והנמלים…עד מתי אפשר לקיים את החומה המבדילה בין החוג לביולוגיה לבין החוג למשפטים“.(עמ’ 239) גם פסקה זו המבטלת רצון חופשי, באופן פרדוקסלי, נותנת תחושות עליונות כי אנו מועברים לתפיסה מרוממת שמשם אנו רואים מלמעלה את כל “פשוטי העם הפרימיטיביים שלא ראו את האור”. אלה שחושבים שיש להם רצון חופשי.י

יַד מִתְבַּדַּחַת: פעם אנו חופשיים ליצור סדרים חברתיים כרצוננו ופעם צריך למחוק את הסדר החברתי המשפטי שלנו כי הוא מושתת על התפיסה השגויה רצון חופשי. פעם השאיפות שלנו משוחררות מכבלי הביולוגיה ופעם אנחנו אך ורק ביולוגיה. כמו במקומות אחרים בטקסט, התוכן מתחלף מקיצוניות אחת לשנייה, מאמירה לאמירה סותרת כי לכתחילה התוכן הוא חסר משמעות. התוכן הוא קישוט ארעי כמוצר פלסטיק סיני לאווירה שנשארת קבועה. במקרה הזה – עליונות אינטלקטואלית ומטאפיזית.י

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s