קפה טרויאני

בפרק “קריסת המשפחה והקהילה” (עמ’ 359-364) הררי מביא השוואה בין חיי הקהילה מול החיים במדינה. למשל בנוגע לזכויות ילדים: “במספר לא מבוטל של תרבויות הסמכות של ההורים הייתה כה מוחלטת, שהם יכלו אפילו למכור את ילדיהם לעבדות או להרוג אותם”. יבמדינה לעומת זאת “הורים שמכים את ילדיהם יותר מדי או מתעללים בהם רגשית מרוסנים על ידי המדינה”.  כנ”ל לגבי זכויות נשים וזכויות הפרט באופן כללי. הנתונים שהררי מביא על “חיי קהילה” זרים לתפיסה המוסרית המערבית.י

היה אפשר לחשוב שהמסקנה שהמדינה המערבית הביאה איתה קידמה מוסרית תהיה ברורה. אבל כמו במקומות אחרים אצל הררי התוכן אינו רלוונטי אלא האווירה המיוצרת. למשל: “אבל זה לא הספיק כדי להשלים את מלאכת הריסתן של המשפחות והקהילות, היה צורך בסוסים טרויאניים”. מהם כלי ההרס שהררי מדבר עליהם? חירות הפרט ומדיניות רווחה. אם לוקחים את הררי ברצינות זה כאילו שר הרווחה של שוודיה המוסיף אפשרות לקבל דמי אבטלה שבוע נוסף מחכך ידיו בעורמה עם מול האח והחתול השחור שלו ואומר לו: “עכשיו הקטנתי עוד יותר את התלות של האדם בקהילה שלו. עוד מעט כבר לא יהיו יותר קהילות אלא רק אינדיבידואלים חופשיים עם רשת ביטחון סוציאלית. הא הא הא!!”. והחתול מסכים איתו בגרגור.י

כדי לגבות את “הניכור וחוסר אינטימיות” תחת ממסד המדינה הנה דוגמא שהררי מביא:  “בעבר חתן וכלה מיועדים נפגשו זה עם זה בסלון המשפחתי, וכסף (מוהר נדוניה) עבר מראש משפחה אחד לראש משפחה שני, ואילו היום הדייטים מתקיימים בבית הקפה, וכסף עובר מידי הזוג הפוטנציאלי לידי בעלי בית הקפה“.י

כולנו נסכים שדייט בבית קפה עשוי להיות דווקא יותר אינטימי ממפגש חמולות שבו מפגישים כלה עם גבר שהוכתב לה שאיתו תבלה את שארית חייה בלי לשאול אותה. אין להמעיט בכוח של האווירה להאפיל על התוכן ולמנוע מהקורא להבין את ההשלכות הבסיסיות ביותר של מה שהוא קרא. זה נכון אפילו מדובר בדברים שלכאורה ברורים לנו כמו זה שיש בעיה עם גוף שלישי הקובע עם מי אישה תתחתן ואין בעיה עם גוף שלישי המקבל טיפ על קפה. י

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s