המשותף לנזיר הבודהיסטי והצייד לקט

הררי מציג באור חיובי את המוסר הבודהיסטי: “כללים אלו אומרים, למשל, שמי שמנסים להנמיך את אש ההשתוקקות הבוערת בתודעתם צריכים להימנע מגניבה, מאונס ומרצח. זאת משום שמעשים כגון גניבה, אונס ורצח כרוכים בליבוי השתוקקות עשה ביותר (לכסף, למין, לכוח וכדומה).” (עמ’ 229).י

מצד שני הוא גם עושה אידאליזציה ל”חברת השפע הקמאית” (שם הפרק בעמ’ 53) כאשר חלק מסוד השפע וצורך במעט שעות עבודה ביום היה המתת תינוקות, זקנים ונכים שהיו לנטל על משאבי השבט. כמו כן הררי גם עושה אידאליזציה של מין חופשי בחיי השבט שהוא מדמה לקומונה היפית. י

איך ייתכן שההרי עוסק באידאליזציה של נירואנה בודהיסטית ופרימיטיביזם קמאי, של דיכוי התשוקה מצד אחד ושל השבט דמוי הקומונה ההיפית של מין חופשי? י

המשותף הוא זרות לתרבות המערב. אם מסתכלים לאורך כל הספר, זהו נרטיב מרכזי. אם זה קשור לתרבות המערב זה רע, ואם זה זר לתרבות המערבית זה טוב. זוהי התשתית המוסרית של הספר. תחושת העליונות המוסרית המושגת על ידי האידאליציה של ההלקאה העצמית.י

One thought on “המשותף לנזיר הבודהיסטי והצייד לקט

  1. בעיני מדהים איך הוא יכול מצד אחד לייצג (בעיני עצמו) את תרבות המערב – מדע וחשיבה רציונלית – ומאידך להעביר עליה ביקורת כאילו הוא לא חלק ממנה. הביקורת שלו, אני חושב, אפילו לא יכולה להחשב “הלקאה עצמית” כי הוא לא מעביר ביקורת מתוך אהבה וכדי לתקן, אלא מתוך הטפה וכדי להבדיל עצמו (ואת הקורא שזוכה להצטרף לרשימת האינטלקטואלים) מחברת הכבשים..

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s