בית המשפט ההולנדי

הררי מתאר בצורה יפה איך הולנד ניצחה את ספרד הגדולה הודות לשלטון החוק: “… אתם מגישים תביעה לבתי המשפט בספרד ובהולנד. בספרד בית המשפט משוחד על ידי המלך ופוסק לטובתו. בהולנד בית המשפט עצמאי והוגן ופוסק לטובתכם” (עמ’ 324). הדבר נתן יתרון עצום לחברות הולנדיות בגיוס אשראי. למלווים היה ביטחון במערכת משפט אובייקטיבית שנמצאת ברקע ולא כזו המשרתת אינטרס אישי של סוחר זה או אחר או אפילו של מלך. הררי אף כותב באותו עמוד: “הון בורח ממדינות רודניות הפוגעות בפרט וברכושו למדינות שבהן יש שלטון חוק המגן על הפרט ועל רכושו“. תפיסה קפיטליסטית בסיסית היא שדרושה מערכת בתי משפט עצמאית.יי

הררי גם טוען: “מתפקידה של המערכת הפוליטית להבטיח את האמון של המשקיעים על ידי כך שהיא מחזיקה צבא, משטרה, בתי משפט ובתי כלא.” (עמ’ 331). נחשו מה? כאן הוא אומר את המשפט הזה כתקיפה של המערכת הקפיטליסטית, כאילו זו אומרת אחרת. כאילו קפיטליזם לא מאמין שלא צריך בתי משפט שיגנו על המוסד של רכוש פרטי. י

הדבר אבסורדי במיוחד כיוון שהררי עצמו תוקף את מוסד בית המשפט גם כאנרכיסט (כפי שעולה מהפוסט “קפה טרויאני“)  וגם כמטריאליסט הטוען שאין משמעות לבתי משפט כי לאדם ממילא אין רצון חופשי (עמ’ 239).י

אז הררי המעוניין לבטל את בתי המשפט בגלל שתי סיבות אידאולוגיות שונות, תוקף את הקפיטליזם על זה שהיא “לא מאמינה בבתי משפט” וזאת בעת שהוא עצמו טוען במקום אחר בצורה רהוטה שבתי משפט הוגנים ואובייקטיביים הם הבסיס לקפיטליזם.י

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s