שמיעה סלקטיבית

הזכות הראשונה שהצהרת העצמאות האמריקאית מצהירה עליה היא שיש לאדם: “הזכות לחיים”.י

הררי משכתב את המשפט כ”משפט אומלל”. במהלך הזה הוא אומר שאין דבר כזה חירות ואין דבר כזה זכויות אדם. בכל זאת, לסתור במפורש את המשפט “יש לאדם זכות לחיים”  באופן ישיר באמירה “אין לאדם זכות לחיים” זה יותר מדי בשלב זה, גם עבור הררי.י

בכל זאת הררי לא מעוניין לקבל שום אמירה הקשורה לזכויות. מה עושים? איך מתייחסים לטענה לזכות לחיים בלי לסתור אותה ישירות ובלי לקבל את התפיסה של “זכות”? פתרון: משנים את משמעות המשפט. הנה השכתוב של הררי להצהרת הזכויות האמריקאית בהקשר של הזכות לחיים: “בין התכונות שיש לבני אדם ולבעלי חיים בהחלט אפשר למנות את התכונה ‘חיים’” (עמ’ 117).יההצהרה אמרה “יש לאדם זכות לחיים” והררי עונה “כן. נכון בהחלט. יש לאדם חיים”.י

אם אי פעם היית דוגמא מושלמת לשמיעה סלקטיבית, הנה היא לפניכם. לקחת את הזכות הבסיסית ביותר שיש לאדם – החיים עצמם, ולא לשמוע את המילה “זכות”. י

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s