אהבת החירות של תושבי נומאנטיה

הררי מתאר בצורה דרמטית את המרד של עיר קטנה בשם “נומאנטיה” כנגד שליטי העולם הרומיים: “לרשות תושבי נומאנטיה לא עמד דבר זולת אהבת החירות שלהם ופני השטח ההרריים שבסביבה…” (עמ’ 192). יש דבר שמשמעותי יותר מלהנציח “אהבת החירות” של עמים קטנים שהובסו – לעגן את החירות כערך. הדבר שנעשה הכרזת העצמאות של ארה”ב.י

כך הררי על המסמך: “אבל חירות? אין בשפה הביולוגית מילה כזו“(עמ’ 117). במהלך השיח הררי מחליף את המילה “חירות” במילה “חופש” ואז שם אותה במרכאות כי אין לה משמעות “מנקודת מבט ביולוגית”כמובן נקודת המבט הביולוגית בלתי רלוונטית בהקשר זה. האם הררי חושב שאפשר לתאר ערכים של אומה בעת ייסודה על בסיס “נקודת מבט ביולוגית“? אך הספר סוחף מכדי לאפשר לקורא מחשבה רפלקטיבית כגון זו. י

דרך היחידה להטיח ביקורת מוסרית, למשל על מורשת העבדות בארה”ב, היא בשם ערכים המוצהרים. זה הדבר שמרטין לותר קינג עשה. הוא תיאר את ארה”ב כ”מדינה שלי” והשתמש בכוח האדיר של ערכים המוצהרים ככוח המניע לשינוי החברה שלו לחברה טובה וצודקת יותר. מה הררי באמת מנסה להשיג בביטול הערכים המוצהרים? האם הוא באמת מאמין, כפי שהוא כותב, שאין משמעות לאמירה “שאין חופש במדינה רודנית” (עמ’ 117). אילו רק הספר “קיצור תולדות האנושות” היה נמכר בנומאנטיה… חבל שהרומים לפחות לא זרקו עלונים שמסבירים להם שהדבר שלשמו הם נלחמים עד מוות כלל אינו קיים (מנקודת מבט ביולוגית).י

המהות איננה ביקורת על הררי. זוהי קריאה לקוראים להתעורר. הספר סוחף ו”פרובוקטיבי” כל כך שרק האווירה שלו נתפסת ולא התוכן. חברים – התוכן גם חשוב. ראו את הספר כאתגר בכקריאה ביקורתית. לנסות לראות את התוכן עצמו גם בסופה העזה של אווירה הסוחפת – כי היא באמת סוחפת.י

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s