להכניס את האושר למרכאות

הורים מדווחים שילדים הם מקור עיקרי לאושר אף שהגידול היומיומי כולל יותר יגיעה מאשר הנאה. הררי מתייחס לכך בצורה שקולה ומעמיקה: “אפשר לראות בזה הוכחה לכך שאושר איננו עודף של רגעים מהנים על פני רגעים לא מהנים. אלא, אושר מבוסס על ראייתם של החיים בכללותם כבעלי משמעות. ישנו מרכיב ערכי חשוב באושר… חיים בעלי משמעות יכולים להיות מאוד מספקים ומאושרים גם אם הם כרוכים בקשיים ובחוסר נוחות. חיים חסרי משמעות יהיו כנראה עול נוראי על האדם גם אם הם עוברים בנוחות מופלגת” (עמ’ 391). זו אבחנה בין הנאה ואושר שנראה שכולנו נזדהה עם האמת שבמשפט זה.י

השוו לאופן שבו הטקסט מתייחס לאושר בהקשר של הצהרת העצמאות האמריקאית: “ומה לגבי ‘אושר’? אף על פי שיש יותר ויותר ביולוגים שמנסים למצוא הגדרה ביולוגית למושג הזה, לעת עתה רוב המחקרים הביולוגים נוטים להתעלם ממנו. זאת מכיוון שאף אחד עוד לא הצליח למצוא הגדרה מוסכמת לאושר, או דרך למדוד אושר בצורה אובייקטיבית… לכן במקום ‘חיים, חירות ורדיפה אחרי האושר’ נאמר ‘חיים ורדיפה אחר ההנאה’.” (עמ’ 118).י

אז פעם יש אמירה אינטואיטיבית הקולעת יפה לתפיסה שלנו של ההבדל בין הנאה ואושר ופעם אין דבר כזה אושר. פעם אושר מקושר בצורה עמוקה לערכים ופעם ראוי להכניס “אושר” למרכאות ואז למחוק את המילה.י

לאחר שהררי כפר בקיום של האושר “מנקודת מבט ביולוגית” הוא מרשה לעצמו לכתוב  פרק שלם עם המילה הזו בכותרת שלה. שם יש, בין היתר, מחקרים ביולוגיים העוסקים בשאלונים על אושר שהובילו לציטוט האינטואיטיבי שהובא כאן שדווקא היה אינטואיטיבי. מעבר לכך, דפי הספר הרי ספוגים בתפיסה שהצייד לקט היה יותר מאושר לפני פיתויי החיטה והקפיטליזם. נניח שהוא הצליח להיות מאושר  בלי לחמניות וללא גישה למקלחות חמות מדי יום, אבל איך הוא לכל הרוחות הצליח לעשות זאת בלי ש”אושר” קיים? י

הקלילות שבה הררי מכניס ומוציא מילים ממרכאות היא חלק ממהות הספר. הספר מעורר מחשבה כפי שתוכנת ווייז מעודדת תפיסה מרחבית. הבדל אחד הוא שתוכנת וויז לא מחליפה במהלך את הנסיעה את המונח “פנה ימינה”. מלבד זאת, תוכנת הוויז לרוב עוזרת לנו להגיע למקום מוגדר במרחב הפיזי בעוד שהררי מנחה אותנו במציאות המדומה שלו – מציאות שנראית כמתקבלת על הדעת אם ורק אם מתבוננים עליה בכל רגע בדיוק מהפרספקטיבה שהררי מכתיב והאווירה שהוא מכתיב.י

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s